Olivia Hendrickx Research Fund

jeudi 22 mai 2014

Het Olivia Hendrickx Research Fund wil het wetenschappelijk therapeutisch onderzoek naar kanker in België ondersteunen. De aandacht gaat vooral naar vernieuwende projecten waarvoor weinig commerciële belangstelling bestaat of die niet als basisonderzoek worden beschouwd.

Het Research Fund heeft een tweeledig doel:

    1. De financiële ondersteuning van het medisch wetenschappelijk onderzoek inzake kanker in België, vooral vanuit de kinderoncologie, gericht op de ontwikkeling van nieuwe kankertherapieën zodat ook de allerkleinsten een kans krijgen. Onze steun gaat in eerste instantie volledig naar het onderzoek van Professor Dr. Stefaan Van Gool van de K.U.Leuven.

    2. De organisatie en de bevordering van de internationale samenwerking tussen de diverse onderzoekers op dit terrein. Daarbij bieden wij hen een platform voor persoonlijke ontmoetingen, werkvergaderingen en symposia. Het Research Fund draagt op deze manier tevens bij tot de internationale uitstraling van het Belgisch wetenschappelijk onderzoek.


Informations générales

http://www.olivia.be